Maniulka

497 tekstów – auto­rem jest Ma­niul­ka.

Każdy człowiek prag­nie od­ro­biny ciepła ... ale by­wa, że tyl­ko te połata­ne , nad­gry­zione me­lan­cho­lią , cza­sem jeszcze krwa­wiące i obo­lałe dusze pot­ra­fią owo uczu­cie naj­bar­dziej docenić. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 27 kwietnia 2013, 10:11

...bo w życiu chodzi o to, aby stworzyć so­bie niebo na ziemi, zwłaszcza, gdy nie jes­teśmy pew­ni gdzie tra­fimy po śmierci... 

myśl
zebrała 18 fiszek • 4 grudnia 2012, 17:44

Czas przekręca stro­ny w księdze życia kaz­de­go z nas. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 29 października 2012, 17:13

Prag­nienia prozą życia... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 19 października 2012, 14:02

...i sza­ry świt pot­ra­fi olśnić feerią barw- wys­tar­czy zmrużyć oczy...


* z dedykacją 

myśl
zebrała 14 fiszek • 13 sierpnia 2012, 20:43

...bo to przez przew­rotność lo­su się potykamy.... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 6 sierpnia 2012, 18:26

Na sty­pie ocze­kiwań i pa­tos wewnętrzny może zmienić się w kabaret. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 17 czerwca 2012, 11:52

Naj­większe prob­le­my rodzą się w naszych głowach. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 21 stycznia 2012, 07:37

Pa­tetyczne uczu­cia tra­fiają do czyśćca. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 16 grudnia 2011, 16:17

Raczkując przez życie łat­wiej zbiera­my kopniaki. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 8 grudnia 2011, 09:13

Maniulka

Szczera aż boli,trochę zblazowana i czasami nudna...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Maniulka

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność